กลับไทยก็ไม่ได้ ดันติดเงือนไข No Further Stay (รหัส 8503 , 8534 , 8535) ทำอย่างไร ?

ตัวอย่างที่สามารถทำยกเว้นได้ดังนี้ • ไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากเหตุผลทางการแพทย์ • คนสนิทในครอบครัวเจ็บป่วยสาหัส หรือ กำลังจะเสียชีวิต • ภัยธรรมชาติในประเทศบ้านเกิด • สงครามหรือเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศบ้านเกิด • โรงเรียนของน้อง ๆไม่สามารถจัดหาหลักสูตรที่ได้ทำการตกลงไว้แล้ว วิธีการ I. กรอก Form 1447 (No further stay waiver) https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1447.pdf II. รับรอง เอกสาร สำเนาหน้าส่วนตัวของหนังสือเดินทางของคุณ III. เอกสารหลักฐาน ที่ใช้สนับสนุ

3 เรื่องที่คนไทยส่วนใหญ่เข้าใจผิด เกี่ยวกับวีซ่านักเรียน

1. ติดต่อโรงเรียนเองโดยตรงดีกว่า ทำไมต้อง ผ่านเอเจนต์ ส่วนใหญ่คิดว่า ถ้าทำเองได้ก็อยากติดต่อโรงเรียนโดยตรงเลย ไม่ผ่านใคร ติดต่อผ่านเอเจนต์ จะแพงกว่า อันนี้ เป็นความเข้าใจผิดอันดับต้น ๆ เลยครับ เพราะ ถ้าเป็นเรื่องค่าเรียนนั้น ติดต่อผ่านเอเจนต์ จะจ่ายเท่ากัน หรือถูกกว่า ติดต่อโรงเรียนโดยตรงเสียอีก ถามว่าทำไม ? ก็เพราะโรงเรียนเขาก็จะให้สิทธิพิเศษสำหรับเอเจนต์ที่มีผลงานดี เช่น โรงเรียนเขาจะ ยกเว้นค่าสมัคร หรือ ค่าตำราเรียนให้นักเรียนของเอเจนต์นั้น ๆ ครับ 2. ยื่นวีซ่าไปก่อน ค่อยจ่

9 เหตุผลดีๆ ที่ทำให้ PERTH ออสเตรเลียเป็น เมืองที่น่ามาเรียนที่สุดในออสเตรเลีย

#AMEducaiton #เรียนต่อออสเตรเลีย #วีซ่าออสเตรเลีย #วีซ่าออสเตรเลีย #เรียนต่อเมืองนอก #Australia #ออสเตรเลีย #วีซ่าท่องเที่ยว #เรียนต่อออส #เที่ยวออส #Perth

อีก 1 ปัญหา ที่นักเรียนไทยอาจ ได้รับผลกระทบ จาก covid-19

Blog นี้ เขียนขึ้น ณ วันที่ 07 March 2020 ขอ Update สถานการ์ณสั้น ๆ ดังนี้นะครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียคือว่า หาซื้อ กระดาษชำระ ไม่ได้ คือกระดาษเช็ดก้น เนี่ยละครับ ใช่ครับ กระดาษเช็ดก้น นี่แหละครับคือปัญหาสำคัญใหญ่ในตอนนี้ เลย ส่วนนึงน่าจะมาจาก วัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะครับ ของคนไทยกับของคนฝรั่งที่นี่เนี่ย ปกติบ้านเราเนี่ยคงต้องใช้ น้ำ ในการล้างก้น ซึ่งเป็นการสัมผัสกันโดยตรง แบบ Skin To Skin แต่ ฝรั่งเขา จะแบ่บว่า เอ่อ อย่างนั้นเลยเหรอ OMG Skin to Skin มันคงเป็นไปไม่ได้น